Sådan arbejder vi med ESG

Hos Business Park Nord er det vigtigt at være på forkant.
Som partnere for vores lejere forstår vi, at vores succes er tæt knyttet til deres. Derfor har vi udarbejdet en ESG-rapport for at måle vores præstationer, og vi mener, at virksomheder skal tage ansvar for en bæredygtig fremtid. Rapporten er vores vej til at vise vores forpligtelse og identificere forbedringsområder i vores rejse mod bæredygtighed.

ESG – kort fortalt

ESG står for Environmental, Social, og Governance, og det refererer til tre centrale faktorer, som virksomheder og investorer vurderer for at vurdere en virksomheds bæredygtighed og samfundsansvar. ‘Environmental’ omhandler miljømæssige praksisser, ‘Social’ drejer sig om sociale og menneskelige faktorer, og ‘Governance’ fokuserer på ledelses- og styringsstrukturer. ESG-kriterier bruges til at vurdere en virksomheds indvirkning på samfundet og miljøet samt dens etiske og forretningsmæssige praksisser.

Hos Business Park Nord er vi dedikeret til at være på forkant og arbejder aktivt med ESG som en integreret del af vores hverdag.

Læs ESG-rapport 2022

Udviklingen fra 2021 – 2022 i følge ESG-rapporten

42

Vandforbrug reduceret

7

Affaldssortering reduceret

11

Elforbrug reduceret

25

Sygefravær reduceret

Stort fokus på affaldshåntering

Vi vægter bæredygtighed og klima meget højt, hvorfor vi løbende monitorerer, udvikler og forbedrer vores ressourceforbrug.

I løbet af 2021 til 2022 har vi vedtaget og forbedret et effektivt affaldshåndterings- og sorteringssystem i hele vores facilitet, hvilket har ført til betydelig fremgang i affaldssortering og genanvendelse. Denne positive udvikling fortsætter i 2023. Vi er glade for den mærkbare stigning i mængden af genanvendeligt affald og ser det som en central del af vores bæredygtighedsindsats.

Håndtering af genanvendeligt affald/sorteret (antal ton årligt)

Udvikling fra 2021-2022

+12.650%

Vores mål & ambitioner

  • Langsigtet mål om selvforsyning med grøn energi inden 2030.
  • Mål om 100% affaldssortering med 75% genanvendelse.
  • Reduktion af direkte anvendelse af fossile brændstoffer med 90%.
  • Målsætning om madspildsreduktion i kantinen og genanvendelse af overskydende mad som dyrefoder.
  • Fremme af biodiversitet gennem insektsvenlige blomster og biodiversitetshoteller.

Et mål om 100% affaldssortering med en genanvendelse på

75%

Investeringer og tiltag til et grønnere miljø

  • Investering i opgradering af varmeinfrastruktur for at imødekomme grønne energikilder med nye rør og installationer.
  • Konvertering til LED-belysning i hele bygningen under renoveringsprojekter.
  • Analyse og planlægning af jordvarmeanlæg under parkeringspladsen for at forsyne den nordlige bygningsmasse med varme.
  • Undersøgelse af muligheden for etablere solceller og parkeringsoverdækning som fremtidig grøn energikilde til Business Park Nord.
Læs ESG-rapport 2022

Sådan arbejder vi med FN’s verdensmål

Verdensmål 17

Partnerskaber for indsatser

Verdensmål 13

Klimaindsatser

Verdensmål 12

Bæredygtig produktion og forbrug

Verdensmål 7

Bæredygtig energi

Download vores ESG Rapport for 2022

Vi er stolte af at præsentere vores ESG-rapport for 2022. Rapporten indeholder en omfattende oversigt over vores indsats inden for miljømæssige, sociale og governance-områder. Denne rapport er et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at fremme bæredygtighed og gennemsigtighed i vores drift.

Download ESG-rapporten for 2022 og læs mere om, hvordan Business Park Nord arbejder for en bæredygtig fremtid.

Læs ESG-rapport 2022

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med